Transport drogowy w Polsce

W tej części chciałbym przedstawić tendencje rozwojowe w infrastrukturze transportowej naszego kraju. Lata 2007 – 2010 to okres dynamicznego rozwoju systemu transportowego, w tym transportu drogowego, związanego w znacznym stopniu z realizacją współfinansowanych ze środków unijnych projektów transportowych. Mimo dotychczasowych postępów istnieje potrzeba dalszej modernizacji i rozbudowy tej infrastruktury, która stała się głównym wyzwaniem dla krajowej polityki rozwoju. Wiele dróg w dalszym c..

2012-12-02

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.