Powrót do: Dom ogólnie

Transport drogowy w Polsce


W tej części chciałbym przedstawić tendencje rozwojowe w infrastrukturze transportowej naszego kraju. Lata 2007 – 2010 to okres dynamicznego rozwoju systemu transportowego, w tym transportu drogowego, związanego w znacznym stopniu z realizacją współfinansowanych ze środków unijnych projektów transportowych. Mimo dotychczasowych postępów istnieje potrzeba dalszej modernizacji i rozbudowy tej infrastruktury, która stała się głównym wyzwaniem dla krajowej polityki rozwoju.

transportdrogowyWiele dróg w dalszym ciągu potrzebuje gruntownych remontów.  Według GUS ogólna długość dróg publicznych w 2009 r. wynosiła 385 tys. kilometrów i była o 1,5 tys. kilometrów dłuższa niż w 2006 r. Jak widać nie jest to przyrost wprawiający w zachwyt. 

Należy zaznaczyć , że wzrost ten nastąpił we wszystkich województwach i wynosił 2/3 całego przyrostu w latach 2004 – 2009. Pomimo tak pozytywnych zmian w 2009 r., aż 40% dróg krajowych wymagało przeprowadzenia w najbliższym czasie remontu. Nie wspominając już o drogach wybudowanych z myślą o niedawnym Euro 2012. Jak podają media wiele z tych dróg to zwyczajny bubel, który wymaga remontu.

Po co budować złe drogi tylko po to żeby je wybudować? Na to pytanie niestety nie otrzymamy odpowiedzi ale możemy się zastanowić czy pod względem ekonomicznym to było prawidłowe. Otóż to można ocenić lecz wynik będzie bardzo negatywny. Straciliśmy na tym ogromne pieniądze. Transport drogowy w naszym kraju potrzebuje gruntownej rewitalizacji i remontu. Ale zacząć należałoby od zmiany strategii tam na górze. 
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.